Goveja zarebrnica ali T – bon, zapečen na zeliščni žerjavici

10 dag